Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/suppir/domains/bamdadsupp.ir/public_html/__swift/library/class.SWIFT.php on line 23

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/suppir/domains/bamdadsupp.ir/public_html/__swift/library/class.SWIFT.php on line 28

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/suppir/domains/bamdadsupp.ir/public_html/__swift/library/class.SWIFT.php on line 365
مرکز آموزش


 
خوراک RSS
مرکز آموزش : دریافت و پرداخت بامداد
ابطال پرداخت اگر پس پرداخت غیر نقد نیاز به ابطال آن باشد، از این گزینه استفاده می نمایید. 33 با زدن کلید ... در مقابل سند پرداخت، لیست اسناد پرداختنی باز می شود که می توانید هر یک از اسناد که باید ابطال شود را با دو بار کلیک کردن بر روی آن انتخاب کن...
استرداد پس از باز کردن فرم مربوط به استرداد، در صورتی که استرداد بر اساس درخواست استرداد صورت می گیرد. با کلیک بر روی کلید ... در مقابل شماره درخواست، می توانید درخواست مورد نظر خود را از لیست باز شده انتخاب می کنید تا اطلاعات درخواست شما به فرم استرداد...
اسناد پرداختنی برای ثبت مدارکی که تاریخ آن ها هنوز نرسیده مانند چکی که تاریخ ماه بعد را دارد و زمان پرداخت آن نرسیده است از این بخش استفاده می شود. در این مرحله نیز درصورتیکه درخواست صورت گرفته باشد، از لیست درخواست استفاده می شود و اگر درخواست برای س...
انتقال غیر نقد بعد از زدن سند درخواست، سند انتقال غیر نقد را انتخاب می کنید. اگر مورد انتقال بدون درخواست بود، اطلاعات را مستقیما وارد می کنید و درصورتیکه وابسته به درخواست آن باشد، در قسمت شماره درخواست روی گزینه ... کلیک کنید تا لیست درخواست ها باز شو...
برداشت از بانک از این فرم برای ورود اطلاعات مربوط به مبالغ برداشت شده از حسابهای بانکی سازمان استفاده می شود.
پرداخت غیر نقد تمام پرداخت های غیر نقد صندوق و تنخواه یک مجموعه سازمانی از طریق این فرم انجام می شود. اطلاعات سند پرداخت غیر نقد را می توان با زدن کلید ... از لیست اسناد درخواست پرداخت غیر نقد و یا اسناد پرداختنی انتخاب نمایید. بعد از مشخص کردن پرداخت...
پرداخت نقد تمام پرداخت های نقد صندوق و تنخواه یک مجموعه سازمانی از طریق این فرم صورت می گیرد. بعد از مشخص کردن پرداخت کننده و دریافت کننده و مبلغ پرداختی میتوانید اطلاعات را ذخیره و ثبت نمایید.
درخواست استرداد چنانچه مدرکی را از یکی از اشخاص دریافت کنید و به دلیلی وی قصد استرداد و باز پس گیری آن را داشته باشد و در صورتی که شرایط سازمانی شما به گونه ای باشد که برای استرداد نیاز به درخواست استرداد باشد، در اینصورت از این آیتم استفاده نمایید. د...
درخواست انتقال غیر نقد هرگاه در یک سازمان بیش از یک صندوق دریافت و پرداخت غیر نقد وجود داشته باشد، به طور یقین نقل و انتقال بین صندوق ها و انتقال صندوق به بانک وجود خواهد داشت. که البته اگر روند کاری سازمان شما بر اساس درخواست عمل می کند، ابتدا باید سند...
درخواست انتقال نقد و انتقال نقد هرگاه در یک سازمان بیش از یک صندوق دریافت و پرداخت وجوه نقد وجود داشته باشد، به طور یقین نقل و انتقال بین صندوق ها و انتقال صندوق به بانک یا تنخواه وجود خواهد داشت. البته اگر روند کاری سازمان شما بر اساس درخواست عمل می کن...
درخواست پرداخت غیر نقد اگر روش کاری سازمان شما به گونه ای است که هر نوع پرداخت از طریق درخواست پرداخت صورت می گیرد، باید برای پرداخت غیر نقد از این فرم استفاده کنید. بعد از وارد کردن مبلغ درخواستی، درخواست کننده را انتخاب می کنید. به همین ترتیب قسمت...
درخواست پرداخت نقد اگر روش کاری سازمان شما به گونه ای است که هر نوع پرداخت از طریق درخواست پرداخت صورت می گیرد برای پرداخت نقد باید از این فرم درخواست استفاده نمایید. بعد از وارد کردن مبلغ درخواستی، درخواست کننده و عنوان آن را انتخاب کنید. به همین ت...
دریافت غیر نقد از این فرم برای دریافت چک های دریافتنی از طرف حساب های مختلف اشخاص و کارکنان، استفاده می شود: 24 در این فرم بعد از وارد کردن پرداخت کننده چک، اگر در قسمت اطلاعات پایه، قسمت اشخاص، برای این شخص مشخصات اعتباری وارد کرده باشید، در قسمت م...
دریافت نقد تمام وجوه نقدی که صندوق یا تنخواه از اشخاص یا کارکنان دریافت می کند، باید در این فرم وارد شود.
عملیات غیر نقد در این بخش، نحوه عملیات دریافت و پرداخت چک، همچنین عملیات واگذاری به بانک، واگذاری به غیر، وصول، واخواست، استرداد و انتقال را بررسی می کنیم. تمام اسناد این قسمت از یکسری بخش های کلی تشکیل شده است. منوی سند، مشخصات سند، مشخصات عملیات و م...
عملیات کنترلی با کلیک بر روی دریافت و پرداخت و سپس عملیات کنترلی با منوی زیر رو به رو می شوید:
عملیات نقد با کلیک بر روی دریافت و پرداخت و سپس عملیات نقد با منوی زیر رو به رو می شوید: در این بخش به دریافت و پرداخت وجه نقد در سیستم می پردازیم. تمامی اسناد در این بخش از یک قالب مشخصی پیروی می کنند که شامل چهار بخش می باشد: * منوی سند * مش...
قطعی و موقت کردن اسناد در این بخش امکان قطعی و موقت کردن اسناد بر اساس نوع سند امکان پذیر است. با انتخاب اینکه قطعی کردن بر اساس تاریخ و یا شماره سند صورت می گیرد، قطعی و یا لغو قطعی اسناد صورت می گیرد. که در این حالت تغییر اسناد دیگر امکان پذیر نخواه...
گزارش اسناد با انتخاب آیتم گزارش اسناد در بخش گزارشات، صفحه ای مطابق شکل زیر باز می شود: در این فرم با توجه به نوع سند و محدوده آن از نظر تاریخ، شماره سند، شماره ثابت و مبلغ می توان گزارشی از اسناد مورد نظر را مشاهده کرد. سپس با زدن کلید تایید، لیست...
گزارش اسناد پرداختنی شامل گزارشی از وضعیت کلیه برگ های دسته چک های تعریفی در سیستم دریافت و پرداخت و اطلاعات کاملی از آن ها می باشد. این وضعیت می تواند سفید (استفاده نشده)، پرداختی، ابطالی و ... باشد.
گزارش جریان وجوه نقد درصورتیکه که قبلا عامل نقدینگی تعریف کرده باشید، در این بخش می توانید گزارشی از جریان وجوه نقد خود با تعیین محدوده تاریخ مورد نظر دریافت نمایید. درصورتیکه عامل نقدینگی تعریف نکرده باشید، هنگام تایید گزارش با پیغام زیر مواجه خواهید...
گزارش درخواست های باز برای مشاهده درخواست های نقد و یا غیر نقدی که داده شده ولی هنوز به آن ها ترتیب اثر داده نشده است می توان از این نوع از گزارش استفاده نمود که با کلیک بر روی آن، صفحه مشابه با تصویر زیر مشاهده می شود و مشخصات کلیه اسناد درخواست های با...
گزارش دفاتر در این قسمت با صفحه ای مشابه با تصویر زیر رو به رو خواهید شد که در آن می توانید نوع گزارش (گردش، خلاصه) را انتخاب نموده و گزارش موردنظر را مشاهده کنید: در گزارش از نوع "گردش"، ریز حساب با توجه به محدوده انتخاب شده نمایش داده می شود و در حا...
گزارش مدارک دریافتنی از طریق این آیتم می توان گزارشی از کل چک ها و مدارک دریافتنی مشاهده نمود. با تعیین محدوده مورد نظر و انتخاب کلید تایید، لیستی از مدارک دریافتی در محدوده مشخص شده باز می شود. اطلاعات موجود در این صفحه شامل مواردی از قبیل شماره سن...
گزارش وضعیت مدرک جهت مشاهده وضعیت هر یک از مدارک (چک، چک پول، سفته) از این بخش استفاده نمایید که در اینصورت صفحه ای مطابق با شکل زیر باز می شود: در این فرم نوع مدرک، شماره مدرک، تاریخ مدرک، مبلغ، وضعیت مدرک، بانک، شهر و شعبه مرتبط با مدرک و نیز مشخصات...
گزارشات با کلیک بر روی دریافت و پرداخت و سپس گزارشات با منوی زیر رو به رو می شوید:
مانده حساب اشخاص برای مشخص شدن مانده نقد اشخاص و کارکنان از این آیتم استفاده نمایید. برای مشخص شدن میزان بدهکاری و بستانکاری هر یک از اشخاص تعریف شده و یا کارکنان از فرم فوق استفاده می شود. در قسمت مشخصات سند، شماره سند توسط سیستم تعیین می شود که کارب...
مرور اسناد مرور اسناد، مشاهده اسناد در محدوده ای از زمان بر اساس نوع انتخاب که می تواند کارکنان، اشخاص، بانک، تنخواه و یا صندوق باشد. سپس می توانید با انتخاب عنوان تنها شخص مورد نظر را مشاهده نمایید. در این حالت می توان میزان بدهکار، بستانکار، مانده...
مشاهده اسناد صفحه ای مطابق با شکل زیر نمایان می شود که تمامی اسناد را نمایش می دهد. با انتخاب نوع سند می توان تنها اسناد مربوط به همان نوع را مشاهده کرد. اطلاعات موجود در این صفحه شامل شماره سند، تاریخ سند، شماره ثابت، مبلغ، وضعیت و نوع سند است. با دو...
موجودی غیر نقد ابتدای دوره اگر در ابتدای کار با سیستم دریافت و پرداخت، صندوق و یا بانک دارای وجوه غیر نقد باشد، برای وارد کردن اطلاعات آن وجوه، باید از این فرم استفاده کنید. دارنده موجودی: انتخاب بانک یا صندوق و سپس عنوان آن پرداخت کننده: انتخاب اشخ...
موجودی نقد اول دوره برای کار با سیستم دریافت و پرداخت بعد از وارد کردن اطلاعات پایه، موجودی وجوه نقد صندوق، بانک و تنخواه را در سند موجودی نقد ابتدای دوره وارد و ثبت کنید. در قسمت "دارنده موجودی" یکی از گزینه های بانک، صندوق، تنخواه را انتخاب کنید. سپ...
واخواست از این فرم برای واخواست کردن چک های واگذار شده به بانک، اشخاص، کارکنان، صندوق و تنخواه استفاده می شود.
واریز به بانک از این فرم برای ورود اطلاعات فیش و حواله های واریزشده به حسابهای بانکی سازمان استفاده می شود. در قسمت شماره مدرک، شماره فیش بانکی را وارد کنید. در قسمت واریزکننده، یکی از موردهای اشخاص یا کارکنان را انتخاب کرده و سپس ذخیره نمایید.
واگذار به بانک بعد از دریافت وجوه غیر نقد توسط صندوق، می توان عملیات واگذار به بانک را انجام داد. 25 در قسمت "صندوق واگذارکننده"، نام صندوق های تعریف شده در سیستم لیست شده است که باید یکی از آنها را از لیست کشویی انتخاب نمایید. در قسمت "مشخصات مدرک"...
واگذار به غیر از این فرم برای واگذار کردن چک های دریافتی از مشتریان به اشخاص ثالث و به عبارتی خرج کردن چک های دریافتی استفاده می شود. در قسمت "صندوق واگذار کننده"، یک صندوق تعریف شده در سیستم را انتخاب کنیدتا در قسمت "مشخصات مدرک"، لیست چک های دریافت...
وصول 82 از این فرم برای وصول کردن چک های واگذار شده به بانک و یا چک های دریافتی نزد صندوق استفاده می شود. در قسمت "وصول از" می توانید بانک و یا صندوق را انتخاب کنید که بعد از انتخاب کردن عنوان بانک و یا عنوان صندوق، چک های موجود نزد هر کدام را در قس...
© Copyright 2018 Sinor. All Right Reserved - تمامی حقوق مادی و معنوی برای Sinor محفوظ است.