عملیات نقد
ارسال شده توسط سمیرا خالقی در 31 July 2018 04:16 AM

عملیات نقد

با کلیک بر روی دریافت و پرداخت و سپس عملیات نقد با منوی زیر رو به رو می شوید:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این بخش به دریافت و پرداخت وجه نقد در سیستم می پردازیم.

تمامی اسناد در این بخش از یک قالب مشخصی پیروی می کنند که شامل چهار بخش می باشد:

  • منوی سند
  • مشخصات سند
  • مشخصات نوع عملیات (موجودی ابتدای دوره، مانده حساب اشخاص، دریافت نقد، پرداخت نقد، درخواست، انتقال نقد، واریز به بانک و برداشت از بانک)
  • مشخصات تکمیلی

"منوی سند" در عملیات نقد و غیر نقد مشابه می باشد و شامل موارد زیر است:

بعدی: مشاهده سند بعدی

قبلی: مشاهده سند قبلی

جدید: ایجاد یک سند جدید با شماره سند خودکار و درج خودکار تاریخ روز در تاریخ سند

ذخیره: ثبت و ذخیره کردن اطلاعات وارده

حذف: حذف سند

مشاهده اسناد: مشاهده لیستی از تمام اسناد ثبت شده با نمایش عملیات آن اسناد بطور خلاصه

پیشنمایش: نمایش پیشنمایش سند قبل از چاپ

چاپ: ارسال چاپ سند مستقیم روی چاپگر

خروج: خروج از فرم اسناد

"مشخصات سند" شامل موارد زیر است:

شماره سند: سیستم به صورت سریال به ازای هر سند جدید یک شماره جدید ایجاد می کند که قابل تغییر توسط کاربر می باشد و برای انواع سند، شماره سند از یک آغاز می گردد.

تاریخ سند: تاریخ درج شده در این فیلد باید در محدوده سال مالی باشد تا سیستم اجازه ادامه کار را به شما بدهد. در غیر اینصورت، با پیغام "تاریخ در محدوده سال مالی نیست" مواجه خواهید شد.

شماره سند: سیستم به صورت سریال به ازای هر سند جدید یک شماره جدید ایجاد می کند که قابل تغییر توسط کاربر می باشد و برای انواع سند، شماره سند از یک آغاز می گردد.

تاریخ سند: تاریخ درج شده در این فیلد باید در محدوده سال مالی باشد تا سیستم اجازه ادامه کار را به شما بدهد. در غیر اینصورت، با پیغام "تاریخ در محدوده سال مالی نیست" مواجه خواهید شد.

شماره سند: سیستم به صورت سریال به ازای هر سند جدید یک شماره جدید ایجاد می کند که قابل تغییر توسط کاربر می باشد و برای انواع سند، شماره سند از یک آغاز می گردد.

تاریخ سند: تاریخ درج شده در این فیلد باید در محدوده سال مالی باشد تا سیستم اجازه ادامه کار را به شما بدهد. در غیر اینصورت، با پیغام "تاریخ در محدوده سال مالی نیست" مواجه خواهید شد.

شماره پیگیری: در این فیلد می توانید برای پیگیری سند از یک شماره یا کاراکتر خاصی استفاده کنید.

تنظیم کننده: بعد از ثبت سند، نام کاربری که برای سیستم دریافت و پرداخت تعریف کردیم و با آن نام کاربری وارد برنامه شده و سند را ثبت نموده است، به صورت خودکار در این فیلد درج می شود.

شماره ثابت: شماره ای است که سیستم به صورت خودکار به هر سندی می دهد و تغییر این شماره در اختیار کاربر نیست.

سند حسابداری: پس از ارسال سند به سیستم حسابداری مالی، شماره سند حسابداری آن به صورت خودکار در این فیلد ثبت می شود.

"مشخصات نوع عملیات" شامل موارد زیر می باشد:

یکی از قسمتهای مشترک این بخش با تمام انواع اسناد نقد، مربوط به مبلغ اسناد است. اگر در تنظیمات، سیستم را ارزی معرفی کرده باشید گزینه $ در همه فرمها فعال خواهد شد. اگر سیستم ریالی باشد، مستقیم مبلغ را در فیلد مربوطه وارد کنید و اگر سیستم ارزی بود، برای وارد کردن مبلغ ارز روی گزینه $ کلیک کنید تا فرم زیر در اختیار شما قرار گیرد:

 

عنوان ارز را از لیست انتخاب کنید. بعد از انتخاب، فیلد نرخ برابری با توجه به نرخ فعالی که در اطلاعات پایه در قسمت ارز وارد کنید، پر می شود. سپس مبلغ مورد نظر را در قسمت "مبلغ ارزی" وارد کنید و سیستم معادل ریالی آن را در قسمت "مبلغ ریالی"، با توجه به نرخ برابری آن، پر کنید. سپس با زدن کلید تایید مبلغ ریالی در قسمت مبلغ سند وارد می شود.

"مشخصات تکمیلی" شامل موارد زیر است:

عامل نقدینگی: عوامل نقدینگی که در اطلاعات پایه برای هر نوع سند تعریف شده، در این فیلد بر اساس نوع سند برای شما لیست می شود که می توانید یک مورد را از لیست انتخاب کنید. کاربرد عامل نقدینگی در بخش مربوطه توضیح داده شد.

معین سند: جهت تنظیم سند حسابداری آن، که می تواند معین سمت بدهکار یا بستانکار باشد اما در تمامی اسناد یک نوع خاص، باید همگی بدهکار یا همگی بستانکار باشند.

توضیحات: اگر بخواهید توضیحات سند حسابداری آن، از توضیحات داخل سند استفاده نماید، تکمیل می کنید.

 

 

 

(0 رای)
مفید بود
مفید نبود

نظرات (0)
© Copyright 2018 Sinor. All Right Reserved - تمامی حقوق مادی و معنوی برای Sinor محفوظ است.