تعریف حساب ها در دریافت و پرداخت
ارسال شده توسط سمیرا خالقی در 05 August 2018 04:53 AM

تعریف حساب ها

جهت تعریف حسا ب ها ابتدا باید ارتباط بین برنامه دریافت و پرداخت با برنامه حسابداری مالی برقرار شود. که چنین ارتباطی در سیستم حسابداری بخش اجازه های دسترسی صورت می پذیرد. صفحه تعریف حساب به صورت زیر می باشد:

82

همانطور که ملاحظه می کنید این صفحه دارای کلیدهایی تحت عناوین "ذخیره اطلاعات"، "ارسال به اکسل" و "بازخوانی اطلاعات" است و شامل بخش های "اشخاص"، "بانک"، "تنخواه"، "صندوق"، "کارکنان" و "معین سند" است.

در هر کدام از این بخش ها چنانچه ارتباط با برنامه حسابداری برقرار باشد، اطلاعات حساب های معین و حساب های تفصیل (حتی سطوح تفصیل سطح 2 و 3) در ستون های مربوط به خود آورده می شوند و این در صورتی است که در برنامه حسابداری اجازه دسترسی سایر سیستم ها (سیستم دریافت و پرداخت) به حسابهای معین و تفصیلی سیستم حسابداری مشخص شده باشد.

به عنوان مثال در بخش تعریف حساب "اشخاص"، ستون معین و تفصیل مربوط به هر شخص در دریافت و پرداخت متناظرا حساب معین و تفصیلی از برنامه حسابداری را دارا است.

چنانچه بخواهید تغییری در این انتخاب حاصل نمایید یا اینکه برای شخص جدیدی در دریافت و پرداخت حساب معین و یا تفصیلی را اختصاص دهید، کافی است در ردیف مربوط به آن شخص در ستون معین یا تفصیل مورد نظر راست کلیک نمایید، آنگاه لیست حساب های متناظری که برنامه دریافت و پرداخت به آن ها دسترسی خواهد داشت را ملاحظه خواهید کرد و با ماوس یا درج شماره مورد نظر انتخاب خود را انجام خواهید داد یا برای تغییر آنچه که قبلا انتخاب شده است، عبارت موجود را پاک کرده و آیتم جدید را انتخاب خواهید کرد.

83

تعریف حساب های معین و تفصیل برای بانک های تعریف شده در سیستم دریافت و پرداخت:

84

همچنین تعریف حساب های معین برای تنخواه تعریف شده در سیستم دریافت و پرداخت به شکل زیر است:

85

در مورد 3 قسمت دیگر هم چنانچه مرکز هزینه در دریافت و پرداخت تعریف شده باشد و یا از تکنیک تعریف معین در سطح سند نیز استفاده شده باشد، امکان تعریف حساب ها وجود دارد.

کلید "ذخیره اطلاعات" هنگامی استفاده می شود که اطلاعات حساب های یکی از قسمت ها را تغییر داده باشید. با این کلید قادر به ذخیره تغییرات خواهید بود.

کلید "ارسال به اکسل" برای ارسال اطلاعاتی که مشاهده می کنید به برنامه اکسل مایکروسافت استفاده می شود.

کلید "بازخوانی اطلاعات" هنگامی استفاده می شود که تغییراتی را پشت سر هم در قسمت های مختلف ایجاد کرده باشید و بخواهید آن ها را هم اکنون ملاحظه نمایید. (قبل از زدن کلید ذخیره اطلاعات)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(0 رای)
مفید بود
مفید نبود

نظرات (0)
© Copyright 2018 Sinor. All Right Reserved - تمامی حقوق مادی و معنوی برای Sinor محفوظ است.