مرکز آموزش: انبارداری بامداد
22- گزارش اسناد انبار
ارسال شده توسط سمیرا خالقی در 18 August 2018 05:44 AM

اسناد انبار

همانطور که از درخت گزارش های سیستم انبار مشخص است، این گزارش تنها در برگیرنده یک زیر شاخه گزارش مرور اسناد انبار می باشد.

این گزارش تمامی اسناد انبار را در فهرستی حاوی اطلاعاتی از قبیل: شماره ثابت، شماره سند، نوع سند، نام انبار، نام طرف مقابل انبار، وضعیت سند، تاریخ درج سند، مبلغ، مبلغ فروش، مبلغ افزاینده و کاهنده (عوارض و تخفیف) لیست خواهد کرد.

بدین ترتیب کاربر انبار با یک مرور سریع اطلاع پیدا خواهد کرد که چه اسنادی در وضعیتهای: موقت، پیش نویس، تعدادی شده، ریالی شده و دارای سند قرار دارند.

همچنین مبلغ و مبلغ فروش هر سند به همراه عوامل افزاینده (عوارض) و کاهنده (تخفیف) در مورد هر سند انبار قابل پیگیری و بررسی می باشد. فیلد مبلغ همان مبلغی است که در انواع رسیدهای انبار کاربر وارد می کند و فیلد مبلغ فروش مبلغی است که بعد از انجام مرحله ریالی کردن روی انواع رسیدهای حواله و خروجی قیمت گذاری می شود.

همانطور که مشاهده می کنید، قسمت های گروه بندی و انتخاب ستون ها در مورد این گزارش در شکل های زیر آمده اند. 

قسمت ته جمع این گزارش شامل: تعداد کل اسناد انبار و جمع کل مبلغ (مبالغ رسیدها) و جمع کل مبلغ فروش و جمع مبالغ عامل افزاینده و کاهنده و خالص فروش می باشد:

 

 

(0 رای)
مفید بود
مفید نبود

نظرات (0)
© Copyright 2018 Sinor. All Right Reserved - تمامی حقوق مادی و معنوی برای Sinor محفوظ است.