Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/suppir/domains/bamdadsupp.ir/public_html/__swift/library/class.SWIFT.php on line 23

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /home/suppir/domains/bamdadsupp.ir/public_html/__swift/library/class.SWIFT.php on line 28

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/suppir/domains/bamdadsupp.ir/public_html/__swift/library/class.SWIFT.php on line 365
20- گزارش اطلاعات پایه


 
مرکز آموزش: انبارداری بامداد
20- گزارش اطلاعات پایه
ارسال شده توسط سمیرا خالقی در 14 August 2018 07:16 AM

اطلاعات پایه

این گزارش سیستم انبار خود شامل گزارش های زیر می باشد:

  • گزارش انبار
  • گزارش مرکز هزینه
  • گزارش گروه اشخاص
  • گزارش اشخاص
  • گزارش ارز

تمام گزارش های این قسمت، اطلاعات پایه سیستم انبار را بصورت گزارشی در اختیار کاربر انبار قرار می دهد.

1- گزارش انبار

این گزارش اطلاعاتی از قبیل: کد انبارها، نام انبارها، نوع انبار، نام مسئول انبار، آدرس انبار و تلفن که در سیستم تعریف شده است را در اختیار کاربر قرار می دهد.

گروه بندی ها و انتخاب ستون های مورد استفاده در این گزارش مطابق شکل های زیر خواهند بود:

قسمت فیلتر گزارش انبار هم مطابق نام آن در ابتدای کار شامل: کد انبار و نام انبارها می باشد و با توجه به گروه بندی قابل تغییر خواهد بود.

قسمت ته جمع این گزارش، تنها شامل تعداد کل انبارهای تعریف شده در سیستم انبار می باشد. (تعداد: 1)

2- گزارش مرکز هزینه

این گزارش اطلاعاتی از قبیل: کد مراکز هزینه و شرح مراکز هزینه که در سیستم انبار تعریف شده است را نمایش می دهد:

گروه بندی در این گزارش شامل: کد مرکز هزینه و شرح (نام) مرکز هزینه می باشد.

قسمت ته جمع نیز فقط تعداد کل مراکز هزینه تعریف شده را نشان می دهد. (تعداد: 0)

3- گزارش گروه اشخاص

این گزارش لیستی از کد و شرح گروه اشخاصی که در سیستم انبار تعریف شده است را نمایش می دهد.

 

همانطور که از شکل های زیر مشخص است، گروه بندی و انتخاب ستون های این گزارش شامل: کد گروه اشخاص، کد گروه بالاتر، شرح گروه اشخاص و سطح می باشد:

 

قسمت ته جمع گزارش بالا نیز، فقط تعداد کل گروه بندی اشخاص را در سیستم انبار نشان می دهد. (تعداد: 4)

4- گزارش اشخاص

این گزارش نیز مانند سایر گزارش های اطلاعات پایه انبار، در ارتباط با نام و مشخصات اشخاص (طرف های مقابل انبار) می باشد.

در قسمت فیلتر این گزارش بصورت پیش فرض، کد شخص و نام شخص قرار داده شده است و با توجه به کلید گروه بندی قابل تغییر خواهد بود.

قسمت گروه بندی و انتخاب ستون ها در این گزارش مطابق شکل های زیر خواهند بود:

قسمت ته جمع این گزارش نیز نمایانگر تعداد کل اشخاص تعریف شده در سیستم می باشد.

5- گزارش ارز

این گزارش اطلاعاتی درباره: کد ارز، شرح ارز (نوع ارز) و همچنین محتویات هر کدام از قبیل: نرخ ارز و فعال یا غیر فعال بودن آن ها را شامل می شود.

 

قسمت فیلتر وجود ندارد و قسمت ته جمع، تعداد کل ارزهای تعریف شده را نشان می دهد.

(0 رای)
مفید بود
مفید نبود

نظرات (0)
© Copyright 2018 Sinor. All Right Reserved - تمامی حقوق مادی و معنوی برای Sinor محفوظ است.