تعریف سند حسابداری در دریافت و پرداخت
ارسال شده توسط سمیرا خالقی در 05 August 2018 04:59 AM

تعریف سند حسابداری

در این قسمت می توانید قالب سند حسابداری مرتبط با اسناد دریافت و پرداخت خود را تنظیم نمایید.

86

همانطور که مشاهده می کنید، دو کلید "ارسال به اکسل"  و "بازخوانی اطلاعات" در این فرم تعبیه شده اند و دو قسمت نوع سند و آرتیکل های حسابداری نیز مطابق شکل بالا در نظر گرفته شده اند، همچنین دو کلید + و – نیز در قسمت آرتیکل های حسابداری وجود دارند.

اطلاعات آرتیکل های حسابداری توسط کلید "ارسال به اکسل" به برنامه اکسل مایکروسافت قابل انتقال خواهد بود.

توسط کلید "بازخوانی اطلاعات" اطلاعات تغییر داده شده، قابل مشاهده خواهند بود.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، شما بعد از انتخاب نوع سند، می توانید آرتیکل های آن نوع سند دریافت و پرداخت را برای انتقال به برنامه حسابداری بامداد تعریف نمایید. برای این کار روی کلید + کلیک نمایید، آنگاه صفحه ای مطابق با شکل زیر مشاهده خواهید کرد:

87

این منوی تعریف آرتیکل حسابداری شامل قسمت های ویژگی های سند، مبلغ آرتیکل، بدهکار یا بستانکار تعریف شدن، جمع بر اساس، تعریف حساب ها (معین، تفصیل، تفصیل 2، تفصیل 3) و شرح آرتیکل است.

در قسمت ویژگی های سند، مبدا و مقصد و نوع مدرکی که می خواهید به حسابداری ارسال شود را مشخص می نمایید و با توجه به اینکه مبدا و مقصد برای یک سند ممکن است متفاوت باشد هر بار برای مبدا و مقصدهای متفاوت به طور جداگانه حساب را تعریف می کنیم.

88

89

همانطور که در شکل های بالا مشاهده می کنید، شما در قسمت مبلغ آرتیکل، بها یا قیمتی را که هر سند از برنامه دریافت و پرداخت به برنامه حسابداری منتقل می کند را تعیین خواهید کرد. هر کدام از این قسمت ها را با زدن علامت + در کنار آن ها می توانید جمع بزنید و با زدن علامت - ،از مبالغ سند دریافت و پرداخت کم کنید.

همچنین اگر قسمت "بد" را انتخاب کنید آن سطر آرتیکل شما هنگامی که به برنامه حسابداری منتقل شود در ستون بدهکاران محسوب خواهد شد و چنانچه "بس" را انتخاب کنید آن سطر آرتیکل شما بستانکار محسوب خواهد شد.

در قسمت تعریف حساب ها، شما به عنوان کاربر برنامه دریافت و پرداخت، می توانید حساب های معین و تفصیلی سیستم حسابداری خود را که اجازه دسترسی آن ها را برای سیستم دریافت و پرداخت داده اید، وارد نمایید و یا از آیتم هایی که در نظر گرفته شده نظیر: بانک، تنخواه، صندوق، کارکنان، اشخاص، معین سند (یعنی کاربر شماره معین مربوط به حسابداری را هنگام صدور سند دریافت و پرداخت در داخل هر سند تعریف کند) استفاده نمایید.

برای حساب های تفصیلی نیز شما می توانید از آیتم هایی نظیر: بانک، تنخواه، صندوق، کارکنان، اشخاص استفاده نمایید.

نکته –

معمولا حساب ها اگر دارای تفصیل باشند آنگاه قسمت جمع بر اساس مانند قسمت تفصیل انتخاب خواهد شد.

در قسمت شرح آرتیکل ها نیز می توانید به دلخواه یک شرح ثابت به صورت نوشته در قسمت کادر سفید رنگ پایین تایپ نمایید و یا از آیتم های موجود نظیر بانک، تنخواه، صندوق، کارکنان، اشخاص و معین سند استفاده نمایید.

البته می توانید یک نوشته را با مجموعه ای از آیتم ها نیز استفاده نمایید.

کلید "ذخیره": برای ذخیره سازی اطلاعات موجود در فرم تعریف آرتیکل حسابداری

کلید "جدید": ایجاد آرتیکل جدید حسابداری

کلید "خروج": خروج از منوی تعریف آرتیکل حسابداری

(0 رای)
مفید بود
مفید نبود

نظرات (0)
© Copyright 2018 Sinor. All Right Reserved - تمامی حقوق مادی و معنوی برای Sinor محفوظ است.